Счетоводна къща експерт груп

Европроекти

 

Счетоводна кантора Експерт груп извършва счетоводно обслужване, трудово-правни услуги, данъчни консултации и икономически анализи. Кредитно консултиране за най-изгодното предложение за кредит, според изискванията на клиента. Представител на ВОКА Консулт в предоставяне на консултантска помощ и услуги при управление на проекти, включващи и изработване на бизнес-план за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

ВОКА Консулт е специализирана в подготовката, управлението и реализацията на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) и Оперативната програма за иновации и конкурентоспособност (ОПИК), като през последните 12 години, екипът на компанията е подготвил и успешно реализирал проекти на стойност над 150 млн.евро на свои клиенти – земеделски производители, малки и средни предприятия, които са получили безвъзмездна финансова помощ по различни европейски програми.

ВОКА Консулт е сертифицирана по ISO 9001:2008 (Сертификат №Q349910) с обхват разработване и управление на проекти; продажба и управление на системи за съхранение на зърно; организиране и провеждане на обучителни семинари и работни срещи.